onsdag 11 augusti 2010

Eget lössnus under 10:- dosan

Börjar du tycka att snuset har blivit dyrt? Då finns alternativet att komponera din egen snussats med valfri smak.

En snussats innehåller som bas, tobaksmjöl, salt, natriumkarbonat, propylenglykol och glycerol.
Till höger bland "Länkar om Råtobak och Snussatser" hittar du både recept och var du kan köpa ingredienserna för att komma igång med egen snustillverkning.

Vanliga aromer i snus är bergamott, lönn, enbär, salmiak, anis etc.

Krambart snus av snussatser

När man gör eget snus av snussatser eller komponerar själv receptet och har för vana att krama och packa snuset, och inte tar direkt från dosan in under läppen så finns en del tips för att råda bot på det.

Att använda stärkelse och en mängd andra preparat bör man undvika.

Ökad mängd glycerol hjälper till att binda snuset, men kan ha den nackdelen att man blir lite svart på fingrarna. Ett annat sätt är att bearbeta snuset länge, antingen i hushållsassistent eller på med en latexhandske och knåda ordentligt, då kommer också de naturliga aromerna fram som finns i tobaken och konsistensen blir mjukare, längre baktid i ugn är också att rekommendera.

FixaEget PremiumSnus

fredag 6 augusti 2010

Snuset under attack, Landstinget

Den 29 Juli kan läsas en debatt artikel med rubriceringen "Freda snuset på sjukhuset"
Källa

Om du skulle drabbas av en hospitalisering med benbrott eller annan åkomma som följd - se till att fickorna har några extra dosor snus.
Det råder en form av folkhälsofascism, och det viskas om att snusare också orsakar ohälsa med passiv snusning, som vanligt, avlönad byråkrat som inte har någon arbetsuppgift mer än jävlas med folk.

Det råder nu totalförbjud att sälja tobak hos inhyrda kiosk entreprenörer hos 19 av 21 landsting som du och jag betalar för, givetvis får man fortsätta att sälja chips och godis till patienter som är inlagda för socker relaterade sjukdomar.

fredag 30 juli 2010

Snus hjälper bäst mot cigaretter

Är väl ingen nyhet, men tål att repeteras. EU politikerna är förmodligen inte mottaglig för denna undersökning, och fortsätter lyssna till cigarett lobbyisterna.


"Snusning är mer effektivt för den som vill sluta röka än andra substitut som nikotintuggummin, visar en norsk studie. Men folkhälsoexperter är skeptiska till att ersätta cigaretter med snus."
Källa svd.se


måndag 26 juli 2010

Snus, en lyxkonsumtion!?


336:- kg är prislappen till skatteverket idag, drygt 15:- per dosa och helt i klass med miljöskatterna – fast det är en produkt som är förnyelsebar.

Denna blogg ska främja närproducerat, och främja sund användning av tobak utan några onödiga tillsatser. Råtobak är också ett utomordentligt bra jordförbättringsmedel i blommor för att bli av med ohyra. 


I pulverform så är det en bas för att tillverka eget högkvalitativt fuktigt snus utan några onödiga tillsatser.

Bläddra runt i bloggen för att hitta tips om hur du kan använda Råtobak

fredag 16 juli 2010

Nuuska resepti Virginia tupakka Jauho (Cut 'n Roll)


Oman nuuskan valmistamiseen, tarvitsee seuravat ainekset.
www.nuuskasatsi.com

500g Virginia Tupakka jauhe, karkea tai hienoksi jauhettu.
80g Suolaa
40g Natriumkarbonaatti
1g Bensonatti
20ml Propyleeniglykoli

Step 1
Keitä  8 dl vettä ja liota veteen noin 80-90 g suolaa – varmista että suola on lionnut.
Kuin suolavesi on jäähdynyt noin 50 asteseen,  lisää tupakkajauhe  sekä sekoita huolellisesti.
Lisää myös  20 ml Propyleeniglykoolia sekä 40 g natriumkarbonaatia –  liememvälle /heikomalle nuuskalle vain 20g.
Kaada nuuskaseos lasilliseen uuni vuokaan,(poslininen tai ruostumaton käy hyvin), peitä alumiinifooliolla tai muovikalvolla.

Step 2
Uunivuoka  nuuskaseokseneen ’paistetaan’ 70 asteien lämöllä, seos pitää  kohooa/hikoitua 5 vuorokautta .

Step 3
5 vuorukauden jälkeen, ota vuoka ’uunista’ pois, liota 1 g  Bensonaattia, noin 20 ml veteen,
lisää nuuskaseokseen, sekoita hyvin.

Step 4
Anna nuuskan jäähtya, nuuskasi on nyt valmis, mutta  anna nuuskan  ’leväta’  muutavan päivän.
Paras säilyttää pakastimessa, mutta jääkaappi on myös hyvä.

Viestit
Nyt voit kokeilla eri mausteita. Eteeriset öljut kun Bergamotti, Aniisi tai miksi ei Eukalyptus joka tunnetaan normaalinen Ruotsin myynti nuuskaasta. Voit myös lisätä maustettua / värjättyjä alkohoolijuomia/viinoja esim. Viski, brandi, rommi…
Jos haluat  voimakkaampaa nuuskaa, niin voit lisätä natriumikarbonaatia kun nuuska on valmis.

Huom! Nuuskaa ei voi uuddeleen  lämmittää!

onsdag 23 juni 2010

Snus Resepti Premium Tobacco jauhe (FixaEget)

Jotta voitasin valmistaa omaa nuuskaa niin on tarve ostaa seuravaat ainekset. www.nuuskasatsi.com

Sisältävät
500g Tupakka Seos
28 g suolaa
22g Natriumkarbonaatti
80g glyserooli
50g Propyleenglykoli

Myös hyvä olla
Uuni (80-85) astetta
Lasillinen vuoka (1,5 litraa)
Keittiökone
Muovikalvo
Kauha
Sauvasekiotin
Uunimittari

Hyvä tietää
Nuuskan vahvuus määritetään
natriumkarbonaattilla,
22 grammaa antaa tyypillisesti
vahvan nuuskaan
Nuuskan johdomukaisuuden
voi hallita glyyseroolilla. siis
vähemmän tai enemmän, se
on makuasia
Mutavan päivän varastointi
parantaa nuuskan laatua.

Päivä 1
1. Keitä 5dl vettä ja liuota suola.
2. Sekoitta tupaka huolelliseti suolaveteen*
3. Peitetään muovikalvolla
4. Paista uunissa 24 tuntia, 80-85 astetta
40 tuntia antaa nuuskalle pyöreämmän maun

Houm
* Seos pitäisi tehdä keittiökoneella, suositellaan
pehmeämpään sekä johdonmukaisempaan laatun.

Päivä 2
1. Ottakaa nuuska uunista ja anna jäähtyä noin pari tuntia
2. Keitä 2.5 dl vettä
3. Liota natriumkarbonati veteen (sauvasekiotimella)
4.natriumvesi huolellisesti nuuskaseokseen*
5. Lisää glycerooli/propyleenglykoli, sekoita hyvin*
Tässä vaihessa voit myös maustaa nuuskan.
6. Anna nuuskaseoksen levätä jääkaapissa vuorokauden
7. Pakkaa ja säilytä pakastimessa tai jääkaapissa
Antaa noin. 1,3 kg valmista nuuska

Onnea!

Snus recipes of Premium Tobacco powder (FixaEget)

In order to produce snus as this recipe, you need the following ingredients purchased

www.premiumsnus.se

500g Tobacco Mixture
28g salt
22g Sodium carbonate
80/50g glycerol/Propylene

Good to have
Oven (80-85 degrees)
Glass Shape (1.5 liters)
Household Assistant
Plastic film
Ladle
Blenders
Oven thermometer

Good to know
The strength of snus is determined by amount of sodium carbonate, 22 grams gives a typically strong snus

Do you want a more or less hug
apparent snus , increasing or
decrease with glycerol.

Snus is improved by some days' storage


Day 1
1. Boil 5dl water and dissolve the salt
2. Mix thoroughly with tobacco salt water *
3. Cover with plastic lm
4. Bake in oven 24 hours, 80-85 degrees
40 hours makes snu something rounder in taste
* Mixture should be done with household assistant,
recommended to get a smoother and consistent
embrace sustainability.

Day 2
1. Remove snu mass, cool of in an hour
2. Boil 2.5 dl water
3. Dissolve the sodium carbonate in water (hand blender)
4. Mix the water thoroughly in sodium snu mass *
5. Add the glycerol / propylene glycol, mix well *
You can now also spice up your snu
6. Let snu mass rest in refrigerator 1 days
7. Package and store your snu in the freezer or refrigerator
Provides approx. 1.3 kg finished snus

Snus recipes of Virginia Tobacco powder (Cut 'n Roll)

In order to produce snus as this recipe, you need the following ingredients purchased
www.premiumsnus.se

500g Virginia Tobacco powder, coarse or finely ground
80g Salt
40g Sodium carbonate
1g Benzo
20ml Propylene glycol

Step 1
Boil 8dl water with 80-90g salt - make sure that the salt dissolves.
When salt water is cooled to about 50 degrees, you start mix down the snus powder, stir the mixture thoroughly.
Add 20ml Propylene glycol and 40g of sodium carbonate - for a milder or weaker snuff only add 20g of sodium carbonate.
Pour the snuff mass in a baking pan of glass, porcelain or stainless steel containers, cover with aluminum foil or plastic wrap.

Step 2
Place the container with snus mass at a site of approximately 70 degrees, let stand for 5 days to be sweat / fermented.

Step 3
After five days, remove the container, dissolve Benzo in some warm water, about 20ml - add it and stir well.

Step 4
Let the snus cool of, your snus is now finished, but recommended a few days of storage. Keep your snus with the advantage in the freezer.

Appendix
You can now experiment with different spices. Essential oils of Bergamot, Anise or why not eucalyptus are well known in Swedish snus. You can also add flavored / colored spirits
If you want stronger snuff so can you add more sodium now, you cannot warm up snus again.

Snus recept Virginia Tobaksmjöl Cut´n Roll

För att tillverka snus enligt detta recept behöver följande ingredienser inköpas
www.fixaeget.se

500g Virginia Tobaksmjöl, Grov eller finmald
80g Salt
40g Natriumkarbonat
1g Benzoat
20ml Propylenglykol

Steg 1
Koka upp 8dl vatten tillsammans med 80-90g koksalt - var noga med att saltet löser sig.
När saltvattnet svalnat till ca: 50 grader kan du börja blanda i snuspulvret, rör om blandningen ordentligt.
Tillsätt 20ml propylenglykol samt 40g natriumkarbonat – för ett mildare/svagare snus endast 20g natriumkarbonat.
Häll snusmassan i en ugnsfast form av glas, porslin eller rostfritt kärl, täck med aluminiumfolie eller plastfolie.

Steg 2
Kärlet med snusmassan skall nu ställas på en plats av ca: 70 grader, blandningen skall svettas/jäsas i 5 dygn.
Steg 3
Efter 5 dygn tar du ut kärlet, lös upp Benzoat i lite varmt vatten, ca: 20ml – blanda ner i snusmassan och rör om ordentlig.

Steg 4
Låt snuset svalna, ditt snus är nu färdigt men rekommenderas några dagars lagring. Förvara snuset med fördel i frys.
Noteringar.
Du kan nu experimentera med olika kryddor. Eteriska oljor som Bergamott, Anis eller varför inte eukalyptus är välkända i Svenskt snus. Du kan också tillsätta kryddade/färgade spritsorter
Om du vill ha starkare snus så kan du tillsätta mer natriumkarbonat i efterhand, du kan inte värma upp snuset igen.

Lycka till!

Snus recept av Premium Tobaksmjöl (FixaEget)

För att tillverka snus enligt detta recept behöver följande ingredienser inköpas www.fixaeget.se

500g Premium tobaksmjöl
28g Salt

22g Natriumkarbonat
80/50 gram Glycerol/Propylenglykol

Bra att ha
Ugn (80-85 grader)
Glassform (1.5 liter)
Hushållsassistent
Plast lm (gladpack)
Slev
Stavmixer
Ugnstermometer

Bra att veta
Styrkan på snuset bestäms av
mängden natriumkarbonat,
22 gram ger ett normalt starkt snus
Önskar du ett mer eller mindre kram bart snus, ökar eller minskar du med glycerol.
Snuset förbättras av några dagars lagring

Dag 1
1. Koka upp 5dl vatten och lös upp saltet
2. Blanda tobaken noggrant med saltvattnet *
3. Täck med plast lm
4. Baka i ugn 24 timmar, 80-85 grader
40 timmar gör snuset något rundare i smaken

Notering
* Blandning bör ske med hushållsassistent, eller bearbeta väl rekommenderas
för att få en mjukare konsistent och krambarhet.

Dag 2
1. Ta ut snusmassan, låt svalna i någon timma
2. Koka upp 2.5 dl vatten
3. Lös upp natriumkarbonatet i vattnet (stavmixer)
4. Blanda ner natriumvattnet noggrant i snusmassan *
5. Tillsätt glycerol/propylenglykol, blanda väl *
Du kan nu också krydda ditt snus
6. Låt snusmassan vila i kylskåp 1 dygn
7. Paketera och förvara ditt snus i frys eller kylskåp
Ger ca. 1.3 kg färdigt snus

Lycka till!

Video YouTube Viginia tobaksmjöl

Video YouTube Premium Tobaksmjöl

Bakslag för snuset i EU

Sverige kan inte räkna med stöd från EU:s hälso- och konsumentkommissionär John Dalli i kampen för att häva EU:s snusförbud.

Bistra tider för det Svenska snuset, läs artikeln på DN.se


fredag 11 juni 2010

Eget snus i silverdosa

Färskt eget snus i egen dosa, en skön känsla

tisdag 8 juni 2010

En intressant arom Lönn

Vill slå ett slag för lönnarom i snus.

Lönn ger en spännande smak med en genuin smak av Skandinavien, nästan som gräddkola i lukten och en behaglig sötma - i kombination med exempel enbär, bergamott så kompletterar dessa båda smaker varandra, men det tar ett par veckors lagringstid innan smaken kommer till sin rätta.

Något för den med experiment lust att prova på, du kan hitta snusaromerna här.

Kvalitén på glycerol

Glycerol är en bra produkt till många användningsområden, att tillsätta den i hemgjort snus fyller 2 uppgifter, dels något mer kramvänligt samt också ger det aromen en mer fyllighet. Rekommendation av mängden glycerol bör dock ej överstiga 3% (ca: 30 gram per kg snus).

Glycerol används också tillsammans med såpa för att göra luft bubblorna mer hållbara, också för den som vill konservera äpplen, löv och grenar som dekoration.

Glycerol som kan köpas på t.ex. Apoteket innehåller oftast ca 15% vatten,
här kan du köpa glycerol av hög kvalitélördag 5 juni 2010

Snusfabrikören J F Ljunglöf

1822 uppkom en klassiker - Ljunglöfs Ettan
Många snussatser har karaktär av Ettans snus utan att tillsätta någon arom, det kräver dock en längre lagrings tid av det färdiga snuset för att karaktären ska komma fram.

En liten stänk av lönn arom skadar inte då den ger snuset en liten extra sötma och fyllighet, i skrivandets stund har jag ännu ej funnit någon bra rökarom, tips mottages.

Generalsnus

En fråga som ofta dyker upp och som man själv ägnat mycket tid med är - vad är det för aromer i tungviktaren Generalsnus, en väl bevarad hemlighet.

Att kopiera denna smak hemma i köket är ingen lätt uppgift då den enligt Swedish Match innehåller 22 olika tobakssorter, troligtvis lika många sorter av aromämnen.

Enligt Swedish Match, ”med viss pepprighet och inslag av citrus” samt rökarom så lämnar jag mitt grundrecept här.

En snussats Premium snus, knåda och pressa tobaken som du gör när du bakar bröd för att krama ur aromerna, några droppar bergamott, några droppar anis, några droppar lönn och några droppa ros.

Jag får en antydan till General men är fortfarande långt ifrån, någon bra rökarom har jag ännu ej funnit.

Kommentarer mottages gärna för att lösa denna väl bevarade hemlighet

torsdag 3 juni 2010

Mitt snus är kletigt

Ibland när man tillverkar snus så blir det kletigt, och känslan av en studs boll.
Med största sannolikhet så är det endast en fraktion, samt att det är för lite stjälk i snuspulvret, en bra blandning bör ha en mix av 3 fraktioner.

När man råkar ut för det här så finns inte så mycket som kan råda bot, utan man får hacka i sär och minska på fukt halten i snuset och hoppas att det återfår sin konsistens.


Dags att lägga in en snus!

Mitt snus är smuligt

När man själv tillverkar snus så blir det ibland smuligt
Bästa sättet att råda bot på detta är att knåda snusmassa hårt för att få ut det fett, olja som finns naturligt i tobaken, detta i sig binder snuset ganska bra.
Extra tillsats av glycerol har också en bindande effekt, köp en glycerol som inte är utspädd med vatten. Att tillsätta stärkelse kan också göras men är något man ska försöka avstå ifrån då det omvandlas till socker i munnen.

söndag 30 maj 2010

Priset på snus höjs

Ingen munter läsning, en redan hårt beskattad produkt drabbas av en prishöjning.
Enligt DN.se aviserar Swedish Match en höjning på 4% med motiveringen att livsmedelspriserna gått upp med 6% över samma period.

Läs artikeln på DN.se

Hur tillverkar jag snus

Då det blivit dyrt att köpa det svarta guldet snus, så får man söka sig andra vägar.

Det är relativt enkelt att tillverka snus, finmald råtobak, salt, natriumkarbonat, vatten och en ugn är allt som krävs.

Kanske inte riktigt så enkelt men det finns en mängd olika tobakssorter som lämpar sig mer eller mindre för att tillverka svenskt fuktigt snus, också en del färdiga snussatser på marknaden av skiftande kvalitéer och smaker.
Men i grunden är det avgörande vad man själv gillar för snus.

Det som är mest bökigt är att man måste lägga beslag på hushållets ugn i ett dygn eller mer, såvida man inte har en i garaget - eller vill bygga en snusugn av frigolit, kylbox med värmelampa. Denna process är dock nödvändig för att få fram tobaksaromen, färg samt att den ska bli kramvänlig och sitta bra under läppen.

När väl denna process är forcerad så är ditt snus nästan klart, och det är dags att få fram det fria nikotinet i snuset, detta gör man med att tillsätta surhetsreglerande medlet natriumkarbonat, var noga med att du löser upp det i hett vatten och gärna mixa med stavmixer.
När du nu blandar ner denna lösning i snuset så kommer en intensiv stank av snus, jag älskar denna lukt medan övriga delen av familjen flyr ut från huset.

Mer om tillverkning kommer löpande,

För våra Finska vänner