onsdag 19 januari 2011

STAND UP FOR SNUS

Christofer Fjellner Parlamentariker i EU driver frågan om att riva upp det otroligt korkade beslutet från 1992 om snus förbudet i EU

Citat:
Snus är ett traditionellt svenskt tobaksprodukt, åtnjöt främst i norra Europa. Snus är också den enda tobaksprodukt som är förbjudet på hela den inre marknaden, med undantag för Sverige.

För majoriteten av svenska och icke-svenska snusare är den nuvarande EU-förbud ett mysterium. Hur är det möjligt att EU och dess inre marknad, baserad på fri handel och respekt för skillnader i våra olika kulturer och traditioner - och då införa ett snus förbud, medan andra traditionella tobaksvaror är helt lagligt?

eusnus.se/petition

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar